Thanh niên 18 tuổi hầu tòa vì giết bạn gái trong cơn ghen, ôm thi thể ngủ suốt 3 ngày - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL