Thanh niên 9X chửi bới, dùng kéo tấn công Đại úy công an - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL