Bức xúc hình ảnh thanh niên ngang nhiên cắn hướng dương, nhổ bọt trên tàu điện - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL