Thanh tra Chính phủ yêu cầu bộ Y tế khẩn trương kiểm điểm trách nhiệm vụ VN Pharma - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL