Tháo dỡ và di dời hàng loạt công trình xây dựng trái phép tại hồ Tuyền Lâm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL