Thấy công an, bảo vệ nhà hàng Ruby hô hoán chốt cửa không cho vào - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL