Thầy giáo nghèo đi dép rách tới trường xúc động vì được học sinh tặng giày mới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL