Thay thế tên lửa đánh chặn trong hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL