Thấy xác người nổi trên sông Sài Gòn, nhiều người bỏ chạy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL