Thẻ thu phí cao tốc không thể hiện rõ hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa: In lại khoảng 20.000 thẻ trong tuần này - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL