Thêm 2 thành viên trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump nhiễm Covid-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL