Thêm 7 ca mắc mới COVID-19, trong đó Quảng Nam, Hải Dương và Hà Nội có 6 ca - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL