Thêm "chuyện lạ ngân hàng": Thẻ tín dụng ở Hà Nội, bị báo quẹt thanh toán ở... Nha Trang - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL