Thép Pomina lỗ tiếp 119 tỷ đồng trong quý 3/2019 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL