Thi đấu xuất thần, Đặng Văn Lâm nói điều bất ngờ về giấc mơ Word Cup - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL