Thi tốt nghiệp THPT 2020: Tai nạn giao thông trước ngày thi có được đặc cách tốt nghiệp? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL