Thị trấn đầu tiên ở Fukushima hồi sinh khi được dỡ bỏ lệnh sơ tán - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL