Thị trấn lạ lùng: 5000 cư dân nhưng tới 700 nhà để máy bay, siêu xe xếp hàng dài ngoài đường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL