Thiếu gia Công Lý từng khoe rượu ngoại, đô la trước khi bị bắt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL