Thiếu tá công an lao xuống sông Lam cứu cô gái nhảy cầu dưới trời rét - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL