Thiếu úy công an kể phút đấu súng với 25 tội phạm ma túy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL