Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Taliban bắt đầu có hiệu lực - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL