Thời kỳ mãn kinh nên uống thuốc gì? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Thời kỳ mãn kinh nên uống thuốc gì?

    (ĐS&PL) Thời kỳ mãn kinh cũng là thời kỹ mãn xuân của người phụ nữ. Tuy nhiên nếu biết cách chị em vẫn níu giữ được nét thanh xuân dài hơn và sống vui sống khỏe.