Thông báo đóng cửa hầm Thủ Thiêm để làm cầu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL