Thông cổ thụ bật gốc đè sập căngtin bệnh viện, 4 người bị thương - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL