Thông tin bất ngờ về cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư ở TP.HCM - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL