Thu 42,5 tỉ đồng tiền phạt với các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL