Thu hồi sim rác từ ngày 1/11 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL