Thu Minh xúc động, Đông Nhi "cứu" hotgirl Hàn Quốc bị Noo Phước Thịnh loại - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL