Thử nghiệm tàu chạy không đường ray đầu tiên trên thế giới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL