Thu phí trở lại từ ngày 14/2, BOT Cai Lậy sẽ giảm giá vé nhưng tăng gấp đôi thời gian thu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL