Thủ tướng Canada tiếp tục “gây bão” khi đi mua gà rán ở Philippines - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL