Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 22 liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL