Thủ tướng Nhật Bản lại đến bệnh viện, gia tăng lo ngại về tình trạng sức khỏe - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL