Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL