Thủ tướng tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL