Thuế giảm, giá xe ô tô con giảm trung bình 240 triệu đồng/chiếc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL