Thuế hiện chiếm gần 50% giá thành mỗi chiếc ô tô VinFast - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL