"Thượng đế" phát bực vì người bán hàng qua mạng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL