Thượng viện Mỹ không thông qua dự luật hủy bỏ Obamacare - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL