Thượng viện Mỹ thông qua mức ngân sách quốc phòng 738 tỷ USD cho năm 2020 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL