Thuỳ Dung chính thức đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2017 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL