Thủy Tiên kêu gọi được hơn 10 tỷ, "trốn" Công Vinh ra Huế hỗ trợ bà con miền Trung - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL