Thủy Tiên quyên góp được 60 tỷ đồng, sợ "chồng bỏ" vì lội nước nhiều khiến chân nổi ghẻ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL