Thủy Tiên về nhà đúng ngày 20/10 sau khi đi cứu trợ miền Trung, Công Vinh chia sẻ "xót xa lắm" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL