Tịch thu hơn 10 tấn nội tạng bẩn đang từ TP. HCM tiến ra Bắc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL