Tiếp tục cháy rừng tại Hà Tĩnh, hàng trăm người căng mình dập lửa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL