Tiểu thương xé nát hoa khi giảm giá xuống 5.000 đồng/chậu mà vẫn không có người mua - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL