Tìm thấy hàng trăm kíp nổ trong vụ nổ lớn ở đảo Phú Quý - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL