Tìm thấy hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công ở sân bay - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL